logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBurda, Vincent

Tituly:

JCLic.

Životopisné dáta:

* 10. sept. 1951, Snina – † 28. okt. 2022, Vranov nad Topľou, poch. bude v Dlhom nad Cirochou

Životopis:

Vyrastal v Dlhom nad Cirochou. Po skončení štúdia teológie na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 8. júna 1974 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jankovciach, od r. 1975 v Humennom, r. 1977 v Stropkove. Od 1 apríla 1978 sa stal administrátorom v Malčiciach, pričom excurrendo spravoval aj Kopčany. Neskôr pôsobil v Trhovišti (1987), farár v Strážskom (1990), kaplán v Sabinove (1994), Hermanovciach (1995), farár v Sačurove (1995) a napokon r. 2012 v Sedliskách.
Zádušná svätá omša bola 31. októbra 2022 doobeda v Kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Sedliskách. Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou sa konali poobede v Kostole sv. Joachima a Anny v Dlhom nad Cirochou, kde zosnulého pochovali.

Pramene:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20221028026
https://www.faratrhoviste.sk/knazi-vo-farnosti/ [22.1.2024]
https://www.farnost-strazske.sk/?page_id=10240 [22.2.2024]
Agáta Krupová a kol.: Sačurov - r. 2002 (PDF) str. 54
https://www.dlheklcovo.sk/obec-13/historia/cirkevne-dejiny-/ [11.4.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jankovce 1974 - - 1975 - - Burda, Vincent kaplán
Humenné 1975 - - 1977 - - Burda, Vincent kaplán
Stropkov 1977 - - 1978 apr. 1. Burda, Vincent kaplán
Malčice 1978 apr. 1. 1987 - - Burda, Vincent administrátor
Kopčany 1985 - - 1987 - - Burda, Vincent excurr.
Trhovište 1987 júl 1. 1990 jún 30. Burda, Vincent farár
Strážske 1990 - - 1994 - - Burda, Vincent farár
Sabinov 1994 - - 1995 - - Burda, Vincent kaplán
Hermanovce 1995 - - 1995 - - Burda, Vincent kaplán
Sačurov 1995 - - 2012 - - Burda, Vincent farár