logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBudinszky, Nicolaus

Životopisné dáta:

*1726 v Púchove - +16. júna 1802 v Košeci

Životopis:

Narodil sa v roku 1726 v Púchove. Filozofiu študoval v Trnave. V roku 1749 bol biskupom Eszterházym prijatý za klerika slávnej Nitrianskej diecézy a tiež od neho prijal aj štyri nižšie svätenia. Na svätodušné kántry roku 1750 ho N. Schumma, arcibiskup gréckeho zjednoteného obradu zo Skopje, vysvätil za kňaza. V roku 1751, po skončení tretieho ročníka teológie bol povolaný za kaplána do Varína. V roku 1753 bol grófom Krištofom Erdődim „prezentovaný“ na faru do Slopnej. Do Košece prišiel v roku 1758 a v roku 1759 ho „prezentoval“ gróf Štefan Ilešházi s grófom Štefanom Motešickým a Jánom Tarlandajom, titulárnym biskupom a generálnym vikárom. 16. mája 1776 ho Ján Gustíni, nitriansky biskup, menoval za čestného kanonika. Toto menovanie dostal 24. mája. Už 4. júna toho istého roku bol kanonikom – kantorom Alexandrom Kostolánim „inštalovaný“. Stal sa i dekanom Ilavského dekanátu.Budínsky zomrel v Košeci 16. júna 1802. Pohreb sa konal 19. júna 1802, na ktorom kázal po slovensky dubnický farár, kanonik Ondrej Meszáros.


Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836; Vojtek, Marián:Dejiny farnosti Košeca do roku 1890. Dipl. práca, r. 1996?.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slopná 1753 - - 1758 - - Budinszky, Nicolaus farár
Košeca 1758 - - +1802 jún 16. Budinszky, Nicolaus farár