logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBuday, Jozef (1813-1892)

Iné mená:

Buday Josephus.

Životopisné dáta:

* 19. februára 1813, Rochnica – † 4. januára 1892, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, po skončení štúdií bol 26. marca 1836 vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Myjave, v Trhovej Hradskej a vo Veľkých Kostoľanoch. V r. 1849 sa stal kurátom anabaptistov v Moravskom Svätom Jáne, v r. 1853 bol daný do penzie. Bez ohľadu na to, že mal vyžiť z 200 fertonov, bol nútený pracovať ako subsidiár, významne v Šamoríne, v rokoch 1853-1855 v Pustých Úľanoch v okrese Galanta pri chorom farárovi, v Marianke, v r. 1855 v Boldogu v senickom okrese, v Želiezovciach v levickom okrese. Namrzený na takýto kočovnícky život prijal v januári 1858 spravovanie Moderštôlne pri Hodruši, túto opustil v októbri 1862. Žil súkromne v Ostrihome u spolužiaka Štefana Lipovnického. Odtiaľ kvôli nedostatku kňazov bol poslaný do Budina do Christinopolisu, potom do Beše a Vrábľov za subsidiára. 10. septembra 1863 dostal administráciu v Hájskom v okrese Šaľa, kde sám požiadal o dišpenz a v r. 1867 odišiel znovu do penzie, a stal sa domácim kaplánom vo Veči pri Šali. Neskôr bol poslaný za administrátora do Sobotišta v senickom okrese ku konvertovaným anabaptistom. Od r. 1874 až do r. 1878 pôsobil v duchovnej správe v Pilišskom Svätom Kríži, potom administrátorom v Kostole sv. Jozefa v Trnave u paulínov.
Písal latinskú poéziu.

Pramene:

Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, elektronický text, I. 1357; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pusté Úľany 1853 - - 1855 - - Buday, Jozef (1813-1892) farár
Boldog 1855 júl - 1855 okt. - Buday, Jozef (1813-1892) farár
Kopanice 1858 jan. - 1862 okt. - Buday, Jozef (1813-1892) farár
Hájske 1863 sept. 10. 1866 - - Buday, Jozef (1813-1892) farár
Péliföld Szent-Kereszt (Maďarsko 1874 - - 1878 - - Buday, Jozef (1813-1892) farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043998Buday, Jozef (1813-1892)Antistes Strigoniensis1856
1043999Buday, Jozef (1813-1892)Carmen honoribus dni Josephi Viber1856
1044000Buday, Jozef (1813-1892)Carmen honoribus dni Michaelis Fekete de Galantha1857
1044001Buday, Jozef (1813-1892)Specimen venerationis d. Josepho Viber1858
1044002Buday, Jozef (1813-1892)Sertum e floribus celebriorum gestorum 1859