logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBudatínsky, Samuel

Iné mená:

Budatinszky Samuel

Životopisné dáta:

* 25. decembra 1789, Žilina – † 17. októbra 1849, Horná Lehota, okres Brezno

Životopis:

Po absolvovaní Biskupského kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Banskej Bystrici ho v roku 1814 vysvätili za kňaza. Ako diakon pôsobil vo Zvolenskej Slatine, kaplánom bol v Novej Bani, Detve, Krupine, Kremnických Baniach, Prievidzi a v Banskej Bystrici. Od roku 1826 bol farárom vo Valči, od roku 1829 vo Zvolene a v roku 1849 v Hornej Lehote. V tom istom roku sa fary vzdal. Mal hašterivú povahu. Vo Valči sa nedohodol o pastve a vo Zvolene sa sporil s mestským fiškálom.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina,2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolen 1821 sp. - - - - Budatínsky, Samuel kaplán
Prievidza 1822 sp. - - - - Budatínsky, Samuel kaplán
Kremnické Bane 1823 sp. - 1824 sp. - Budatínsky, Samuel kaplán
Banská Bystrica 1825 sp. - 1826 sp. - Budatínsky, Samuel kaplán
Valča 1826 - - 1829 - - Budatínsky, Samuel farár
Zvolen 1829 - - 1833 - - Budatínsky, Samuel farár
Horná Lehota 1834 - - 1849 - - Budatínsky, Samuel farár