logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBuczko, Josephus

Životopisné dáta:

*? - +16.12.1814 v Skačanoch

Životopis:

Jozef Buczko, prišiel do Nitrianskych Sučian z Veľkých Bielic, kde bol osem rokov kaplánom (1782 – 1790), vo farnosti N. Sučany pôsobil do roku 1802. Potom odišiel do Skačian (1.8.1802), kde 16.12.1814 zomrel ako 55 ročný, tu je pochovaný. Kostolu Všetkých svätých v Skačanoch venoval dva oltáre, ktoré zároveň slúžili ako spovednice.

Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Bielice 1782 - - 1790 - - Buczko, Josephus kaplán
Nitrianske Sučany 1790 - - 1802 - - Buczko, Josephus farár
Skačany 1802 aug. 1. +1814 dec. 16. Buczko, Josephus farár