logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBucko, Anton

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 21. februára 1909, Libichava, okr. Bánovce nad Bebravou – † 28. novembra 1980, Libichava, okr. Bánovce nad Bebravou

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 16. júna 1935 vysvätený v Nitre za kňaza. Rok bol kaplánom v Hornej Súči (1935), v Nemšovej a Varíne (1936), v r. 1937 v Bošáci. V roku 1939 sa stal správcom farnosti Selec, po troch rokoch správcom farnosti v Slatine nad Bebravou, kde bol v roku 1943 vymenovaný za farára. V Slatine zotrval do roku 1951, kedy sa stal správcom farnosti v Lazoch pod Makytou. V r. 1958-1959 mimo pastorácie. Po návrate do pastorácie sa stal v roku 1959 správcom farnosti Podskalie, neskôr Horná Poruba (od roku 1968). V r. 1971 pôsobil v Lehote pod Vtáčnikom, odkiaľ prišiel v r. 1974 do Riečnice v okrese Čadca. Vynikajúci hudobník, ktorý odovzdával svoje umenie hry na organ aj mladým vo farnosti. Náhla choroba v roku 1976 podlomila jeho zdravie natoľko, že Riečnica bola jeho posledným miestom.
Poslednú etapu svojho života prežil Anton Bucko v Charitnom dome v Pezinku. Dňa 28. novembra 1980 sa vybral k sestre vlakom. Bola poľadovica a v Trenčíne odpadol. Sanitka ho síce odviezla do trenčianskej nemocnice, ale ešte toho dňa tam zomrel. Pochovaný je v rodnej Libichave spolu so spomínaným bratrancom prelátom Vojtechom Bučkom, ktorý zomrel v emigrácii 11. februára 1993 (Mníchov).

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 136; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 149; internetový zdroj, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 111.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Súča 1935 - - 1936 - - Bucko, Anton kaplán voj. zákl. sl
Nemšová 1936 - - 1936 po - Bucko, Anton kaplán
Varín 1936 po - 1937 - - Bucko, Anton kaplán
Bošáca 1937 - - 1939 - - Bucko, Anton kaplán
Selec 1939 - - 1942 - - Bucko, Anton správca farnosti
Slatina nad Bebravou 1942 - - 1943 - - Bucko, Anton správca farnosti
Slatina nad Bebravou 1943 - - 1951 - - Bucko, Anton farár
Lazy pod Makytou 1951 - - 1958 - - Bucko, Anton správca farnosti
1958 - - 1959 - - Bucko, Anton mimo pastorácie
Podskalie 1959 - - 1968 - - Bucko, Anton správca farnosti
Horná Poruba 1968 - - 1971 - - Bucko, Anton správca farnosti
Lehota pod Vtáčnikom 1971 - - 1974 - - Bucko, Anton správca farnosti
Riečnica 1974 - - 1976 - - Bucko, Anton správca farnosti
Pezinok 1976 - - +1980 nov. 28. Bucko, Anton dôchodok CHD