logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBublák, Vladimír

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 24. novembra 1934, Palárikovo, okr. Nové Zámky

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 26. júna 1960 vysvätený za kňaza Košickej diecézy. Nastúpil na základnú vojenskú službu, v rokoch 1963-1966 bol kaplánom v Bardejove. V rokoch 1966-1967 bol kaplánom v Michalovciach, potom zastupoval v Lekárovciach, v rokoch 1967-1972 pôsobil v Sennom a v rokoch 1972-1987 vo farnosti Trhovište. V rokoch 1987-1990 pôsobil vo farnosti Ostrov v dnešnom okrese Sobrance a v rokoch 1990-2005 vo farnosti Vinné v michalovskom okrese. Od r. 2005 žije na odpočinku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 98; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 23.
https://www.faratrhoviste.sk/knazi-vo-farnosti/ [22.1.2024]
https://farnostsenne.estranky.cz/clanky/historia/knazi-v-nasej-farnosti.html [6.2.2024]
https://rb-senne.webnode.sk/nasa-farnost/ [6.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1960 - - 1962 - - Bublák, Vladimír kaplán voj. zákl. sl.
Bardejov 1962 - - 1966 - - Bublák, Vladimír kaplán
Michalovce 1966 - - 1967 - - Bublák, Vladimír kaplán
Senné 1967 - - 1972 - - Bublák, Vladimír administrátor
Trhovište 1972 okt. 1. 1987 jún 30. Bublák, Vladimír farár
Sobrance 1987 - - 1990 - - Bublák, Vladimír administrátor
Vinné 1990 - - 2005 - - Bublák, Vladimír farár
2005 - - - - - Bublák, Vladimír na_dôchodku