logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBriccius (Martin, 1495)

Iné mená:

Briccius.

Životopisné dáta:

15.-16. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1495 bol farárom v Turčianskom Martine. Uvádza sa v testamente Valentína Trnovského de Markovicz, vicežupana Turčianskej župy.

Pramene:

Schemat. Hist. dioec. Neosol. 1876. 244; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ostrihom IV. (Maďarsko) 1466 sp. - - - - Briccius (Martin, 1495) farár
Martin 1495 sp. - - - - Briccius (Martin, 1495) farár