logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBreznický, Ján

Iné mená:

Brezniczky, vel Brezinczky Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

24. mája 1668 bol ustanovený za farára v Modrovej v novomestskom okrese, odtiaľ 7. mája 1669 prešiel do Jablonice v senickom okrese, kde mal mnoho sporov s evanjelickým kazateľom. Po jeho vyhostení luteráni vykradli kostolné veci, no boli navrátené. Potom 26. apríla 1671 prešiel do Dolných Orešian v trnavskom okrese, ale 20. októbra 1672 bol znovu ustanovený v Jablonici. Odtiaľ 24. júla 1675 prešiel do Veľkého Klíža, potom bol 24. mája 1679 ustanovený do Malých Oponíc v topoľčianskom okrese, kde pracoval až do r. 1686.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrová 1668 máj 24. 1669 máj 7. Breznický, Ján farár
Jablonica 1669 máj 7. 1671 - - Breznický, Ján farár
Dolné Orešany 1671 apr. 26. 1672 okt. - Breznický, Ján farár
Jablonica 1672 okt. 20. 1675 - - Breznický, Ján farár
Veľký Klíž 1675 júl 24. 1679 - - Breznický, Ján farár
Oponice 1679 máj 24. 1686 - - Breznický, Ján farár