logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBrezáni, Ján

Iné mená:

Brezányi, vel Brcsányi Joannes.

Životopisné dáta:

* 1660 – † po r. 1704

Životopis:

Študoval teológiu, v r. 1686 bol vysvätený za kňaza, 23. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Dolných Lelovciach v nitrianskom okrese, odtiaľ v r. 1691 prešiel do Turčianskeho Michala v okrese Turčianske Teplice, kde 29. januára 1697 vykonal Imrich Pongrácz vizitáciu. V nej zaznamenal o farárovi, že je svedomitý v opravovaní kostola a farnosti. 8. mája 1697 prešiel do Kamenca pod Vtáčnikom v prievidzskom okrese, kde pôsobil až do r. 1704.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolné Lelovce 1686 apr. 23. 1697 máj 8. Brezáni, Ján farár
Veľké Pole 1687 - - 1691 - - Brezáni, Ján farár
Turčiansky Michal 1696 - - 1697 - - Brezáni, Ján farár
Kamenec pod Vtáčnikom 1697 máj 8. 1704 - - Brezáni, Ján farár