logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBraun, František

Iné mená:

Braun Franciscus. Braunn František

Životopisné dáta:

* 25. júla 1839, Ostrihom, Maďarsko – † po r. 1894, Ipeľský Sokolec, okr. Levice

Životopis:

Tam absolvoval teológiu a 26. júla 1862 bol vysvätený za kňaza. Dva roky pôsobil ako vychovávateľ v rodine grófa Pongrácza, potom u slob. pána Révaya. Vrátiac sa v r. 1872 bol kaplánom v Budapešti vo farnosti sv. Leopolda, potom v r. 1884 prijal farnosť Ipeľský Sokolec.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ipeľský Sokolec 1884 - - 1909 - - Braun, František farár