logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBrath, Jozef

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 1. februára 1918, Koleňany, dnes Kolíňany, okr. Nitra – † 16. mája 2009, Cífer, poch. v Kolíňanoch

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol 27. júna 1943 vysvätený v Nitre za kňaza. Kaplánom bol v Močenku a v Malej Hradnej, v r. 1944 v Domaníži, v rokoch 1945-1947 v Močenku, v rokoch 1947-1949 v Štiavniku, v rokoch 1949-1951 v Považskej Bystrici, v rokoch 1951-1952 v Skalke nad Váhom, kde sa následne stal dočasným správcom. V roku 1954 bol ustanovený za farára do Podhorian, v rokoch 1960-1973 spravoval farnosť Močenok. V r. 1973 sa stal farárom v Branči. V r. 2000 odišiel na odpočinok do rodného domu v Kolíňanoch. Kvôli zhoršenému zdravotnému stavu si v r. 2003 zvolil pobyt v Charitnom domove v Pezinku. Po jeho zrušení prešiel s ostatnými diecéznymi kňazmi na odpočinku do Kňazského domova v Trnave na Arcibiskupskom úrade. Napokon sa kňazi dôchodcovia presťahovali v roku 2006 do Domu pokojnej staroby v Cíferi. Dňa 15. 12. 2006 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák vymenoval Jozefa Bratha za nitrianskeho titulárneho kanonika. Keďže sa slávnosti odovzdávania insígnií kanonika nemohol osobne zúčastniť, Mons. Judák mu ich prišiel osobne odovzdať do Cífera. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 135; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 149; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 120; internetový zdroj.
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 125.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1943 - - 1943 po - Brath, Jozef kaplán
Malá Hradná 1943 po - 1944 - - Brath, Jozef kaplán
Domaniža 1944 - - 1945 - - Brath, Jozef kaplán
Močenok 1945 - - 1947 - - Brath, Jozef kaplán
Štiavnik 1947 - - 1949 - - Brath, Jozef kaplán
Považská Bystrica 1949 - - 1951 - - Brath, Jozef kaplán
Skalka nad Váhom 1951 - - 1952 - - Brath, Jozef kaplán
Skalka nad Váhom 1952 - - 1954 - - Brath, Jozef administrátor
Podhorany 1954 - - 1960 - - Brath, Jozef správca farnosti
Močenok 1960 - - 1973 - - Brath, Jozef správca farnosti
Branč 1973 - - 2000 - - Brath, Jozef správca farnosti 1978 č. dekan
Kolíňany 2000 - - 2003 - - Brath, Jozef dôchodok
Pezinok 2003 - - 2006 - - Brath, Jozef dôchodok charitný domov, KD Trnava
Cífer 2006 - - +2009 máj 16. Brath, Jozef dôchodok 15. 12. 2006 tit. kanonik