logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBrankovič, Pavol

Iné mená:

Brankovics Paulus. Brankovič Pavel.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1696, Dúbravka, dnes časť Bratislavy – † 15. novembra 1770, Malacky

Životopis:

Pochádzal z chorvátskej rodiny. 22. novembra 1720 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széčeniana, kam vstúpil 5. novembra 1722. 4. novembra 1728 ho vikár poslal do Nagymarosa, kde bol 27. marca 1733 ustanovený za farára. Tu v r. 1732 vykonal vizitáciu hontiansky archidiakon Ján Ujvendéghy, v ktorej o farárovi hovoril, že má 36 rokov. Potom farnosť spravoval Marek Peverelli. V novembri 1736 prijal Visegrád od patróna grófa Tomáša Starchenberga, kde začal pracovať 15. decembra toho roka. Potom bol 22. marca 1742 ustanovený za farára v Nyergesujfalu, kde v r. 1742 a 1746 zostali po požiari hromady odpadu. Zhorel aj kostol aj samotné zvony. 19. júna 1750 teda prešiel do Necpál v Turčianskej župe, odtiaľ už 16. septembra 1751 do Turčianskeho Svätého Ďura, kde sa stal dištriktuálnym dekanom. 13. septembra 1752 ho Mikuláš Pálfi predstavil v Devíne v bratislavskej župe, kde ho 10. októbra toho roka ustanovil za farára. Potom 18. júna 1755 prijal Malacky, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nagymaros(Maďarsko) 1728 nov. 4. 1736 nov. - Brankovič, Pavol farár
Visegrád(Maďarsko) 1736 dec. 15. 1742 mar. 22. Brankovič, Pavol farár
Nyerges-Ujfalu (Maďarsko) 1742 mar. 22. 1750 - - Brankovič, Pavol farár
Necpaly 1750 jún 19. 1751 sept. 16. Brankovič, Pavol farár
Turčiansky Ďur 1751 sept. 16. 1752 okt. 10. Brankovič, Pavol farár
Devín 1752 okt. 10. 1755 jún 18. Brankovič, Pavol farár
Malacky 1755 jún 18. +1770 nov. 15. Brankovič, Pavol farár