logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBošanský, Juraj

Iné mená:

Bossánszky Georgius.

Životopisné dáta:

* 1751, Malé Jacovce – † 1791, Tŕnie, okr. Zvolen

Životopis:

Pochádzal z Malých Jacoviec, dnešnej časti Jacoviec. V r. 1769 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana na štúdium teológie. 11. apríla 1771 sa stal kaplánom vo Zvolene, nato bol 15. mája 1773 ustanovený za farára v Bacúrove, odtiaľ prešiel do Tŕnia, čím bol inkorporovaný do Banskobystrickej diecézy. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1773 - - 1791 - - Bošanský, Juraj farár
Bacúrov 1773 máj 15. 1773 - - Bošanský, Juraj admnistrátor