logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBošáni, Jozef

Iné mená:

Bossányi Josephus. Bossányi Jozef.

Životopisné dáta:

* ? Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica – † 20. marca 1748, Radvaň, časť Banskej Bystrice

Životopis:

Pochádzal zo zemianskeho rodu. Študoval v generálnom uhorskom kolégiu, v r. 1738 bol vyhlásený za magistra filozofie. Tretí ročník teológie ukončil v r. 1741 a stal sa kaplánom v Chtelnici v okrese Piešťany. 18. apríla 1743 prešiel za kaplána do Svätého Kríža nad Hronom. 6. januára 1744 bol ustanovený za farára v Radvani, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Palárikovo 1738 mar. 5. 1740 - - Bošáni, Jozef farár
Radvaň 1744 jan. 6. +1746 mar. 20. Bošáni, Jozef farár