logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBorovský, Matej

Tituly:

gréckokatolícky kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 2. februára 1920, Ťahanovce, dnes mestská časť Košíc – † 30.9.1972 poch. Košice - Ťahanovce

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 17. júna 1945 vysvätený za kňaza. Ako kaplán začínal v Barci pri Košiciach, potom bol kaplánom v Michalovciach. V r. 1952 bol zaistený, od 4. septembra 1952 internovaný v Pezinku, odkiaľ bol prepustený v r. 1955 a stal sa administrátorom farnosti Turany nad Ondavou v stropkovskom okrese. Od r. 1959 až do smrti bol farárom v Trhovišti v michalovskom okrese.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 98; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 20.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice - Barca 1945 - - 1945 po - Borovský, Matej kaplán
Košice 1945 po - 1945 po - Borovský, Matej kaplán
Michalovce 1945 po - 4.9.1952 - - Borovský, Matej kaplán
v Pezinku 1952 sept. 4. 1955 - - Borovský, Matej internovaný
Turany nad Ondavou 1955 - - 1959 - - Borovský, Matej administrátor
Trhovište 1959 - - - - - Borovský, Matej administrátor


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51699Hlasy z domova19461-2P. Borovský SVD. Niečo o sektách