logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBorbás, Ladislav

Iné mená:

Borbás Ladislaus

Životopisné dáta:

* 21. septembra 1864, Nagybárkány (HU) – ? †

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 21. septembra 1864 v meste Nagybárkány (Maďarsko). Vysvätený bol 8. júla 1888. Pôsobil ako kaplán v obci Vrbovka, 1891 kaplán v obci Rimócz(HU), 1892 kaplán v obci Ladice, 1895 administrátor, 1905 farár tamtiež. Viac informácii zatiaľ nemáme.

Pramene:

Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrbovka 1888 - - 1891 - - Borbás, Ladislav kaplán
Rimócz(Maďarsko) 1891 - - 1892 - - Borbás, Ladislav kaplán
Ladice 1892 - - 1895 - - Borbás, Ladislav kaplán
Ladice 1895 - - 1905 - - Borbás, Ladislav administrátor
Ladice 1905 - - - - - Borbás, Ladislav farár