logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBolengi, Pavol

Iné mená:

Bolengi Paulus. Bolengi Pavel.

Životopisné dáta:

* Gbely, okr. Skalica – † 22. apríla 1804, Holíč, okr. Skalica

Životopis:

Filozofiu študoval v seminári sv. Adalberta, v r. 1757 sa stal bakalárom a v r. 1758 magistrom filozofie. Po štúdiu štvrtého ročníka teológie v Seminári sv. Štefana bol v r. 1762 vysvätený za kňaza a 23. marca toho istého roka za kaplána do Maduníc, potom do Pezinka, odtiaľ 28. októbra v tom istom roku odišiel do Holíča. 6. apríla 1764 ho poslali do Levár, 20. apríla 1765 bol ustanovený za farára v Slovenskom Pravne, 4. marca 1766 prešiel do Slovenského Grobu, kde v r. 1768 povstala vzbura proti nemu. Tam pôsobil ešte rok, 21. júna 1769 sa vzdal farnosti a stal sa kaplánom vo Zvolene, potom 17. apríla 1771 kaplánom v Bojniciach, 4. novembra 1772 prešiel do Detvy. Potom sa vrátil do Holíča, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenské Pravno 1765 apr. 20. 1766 mar. 4. Bolengi, Pavol farár
Slovenský Grob 1766 mar. 4. 1769 - - Bolengi, Pavol farár