logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBokroš, Juraj

Iné mená:

Bokross Georgius.

Životopisné dáta:

† 6. januára 1721, Rimóc, Maďarsko

Životopis:

Štyri ročníky teológie absolvoval v seminári Szelepcsényianum Marianum a 10. júna 1702 bol vysvätený za kňaza. 25. apríla 1703 bol ustanovený za farára v Trstíne v Bratislavskej župe. 8. júla 1706 bol preložený do Rapoviec a Litke, odtiaľ šiel 3. júla 1709 do Rimóca, kde v r. 1713 konal vizitáciu archidiakon Ján Putanic. V r. 1716 začal viesť matriky, ale nesúvisle. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trstín 1703 apr. 25. 1706 - - Bokroš, Juraj farár
Rapovce 1706 júl 8. 1709 júl 3. Bokroš, Juraj farár
Rimócz(Maďarsko) 1709 júl 3. 1721 jan. 6. Bokroš, Juraj farár