logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBogner, Bartolomej

Iné mená:

Bogner Bartholomaeus.

Životopisné dáta:

† 25. júna 1557

Životopis:

R. 1556 prišiel z Levoče za farára do Spišskej Novej Vsi, Zomrel 25. júna 1557 o siedmej hodine dopoludnia.

Pramene:

Wagner, Analecta Scep. II. 58; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
internetové zdroje


Poznámka:

Ostatné údaje v Nemethym sú neisté a odporujúce si. Spomína ho medzi farármi Levoče, ale vrôzne.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Spišská Nová Ves 1656 - - +1657 jún 25. Bogner, Bartolomej farár