logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBogdányi, Karol

Iné mená:

Bogdányi Karol de eadem Carolus

Tituly:

dištriktuálny dekan, kanonik, asesor

Životopisné dáta:

* 1774, Bohdanovce nad Trnavou – † 18. novembra 1842, Vesprém, Maďarsko

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1797 vysvätený za kňaza. Bol aktuárom kapitulného vikára, kaplánom v Banskej Bystrici. Od r. 1802 bol farárom v Hájnikách. V r. 1807 sa stal profesorom na Vysokej škole bohosloveckej, no v r. 1808 sa vrátil na faru, pričom bol od r. 1816 dekanom dištriktu, od r. 1819 asesorom. V r. 1821 bol menovaný za honorárneho banskobystrického kanonika, v r. 1823 za riadneho kanonika. V r. 1823 odišiel s biskupom Makayom do Vesprému a bol tam kanonikom, potom opátom s. Jakuba de Simighio, a prepoštom s. Michala de Hánta. Bol súcim človekom na ochranu práv cirkvi.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1802 - - 1823 - - Bogdányi, Karol farár