logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBočkaj, Juraj František

Iné mená:

Bocskay Georgius, Franciscus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že teológiu študoval na viedenskom Pázmaneu. 10. apríla 1663 bol ustanovený za farára v Pobedime, odtiaľ 3. mája 1666 prešiel do Čachtíc, kde pracoval až do r. 1676. Spomína sa ako farár v Ilave r. 1676. V r. 1683 bol katolíkom násilne odobratý kostol i fara. Spomína sa v r. 1683 ako farár v Trenčíne (Branecký). Potom sa vrátil naspäť do Ilavy, kde zomrel 4.10.1685.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pobedim 1663 apr. 10. 1666 - - Bočkaj, Juraj František farár
Čachtice 1666 - - 1677 - - Bočkaj, Juraj František farár
Ilava 1676 - - 1683 - - Bočkaj, Juraj František farár
Trenčín 1683 - - 1684 - Bočkaj, Juraj František farár
Ilava 1684 - - 1685 - - Bočkaj, Juraj František farár