logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBobot, Ján Michal

Iné mená:

Boboth Joannes, Michael.

Životopisné dáta:

* ? Smolenice, okr. Trnava – † 1722, Gbely, okr. Skalica

Životopis:

Ako chovanec Seminára sv. Štefana bol v r. 1688 vyhlásený za bakalára, v r. 1689 za magistra filozofie. Študujúc teológiu bol 1. mája 1691 vysvätený za kňaza. 27. mája toho istého roka bol ustanovený za farára vo Vieske, odtiaľ 11. apríla 1693 prešiel do Selca, kde vydržal do r. 1696. 28. mája 1700 bol ustanovený do Prieval. 2. apríla 1704 prijal Radošovce a už 7. mája toho istého roka Gbely, kde pracoval vo vinici Pánovej až do r. 1722.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ladomerská Vieska 1691 mar. 27. 1698 apr. 11. Bobot, Ján Michal farár
Selce 1693 apr. 11. 1696 - - Bobot, Ján Michal farár
Prievaly 1700 máj 28. 1704 apr. 2. Bobot, Ján Michal farár
Gbely 1704 máj 7. 1722 - - Bobot, Ján Michal farár
Radošovce 1704 apr. 2. 1704 máj 7. Bobot, Ján Michal farár