logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBober, Bernard

Tituly:

biskup, Mons.

Životopisné dáta:

* 3. novembra 1950, Zbudské Dlhé, okr. Humenné

Životopis:

Základnú školu absolvoval v rodisku a v Koškovciach, gymnázium v Humennom. Za kňaza ho vysvätili 8. júna 1974 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Humennom (1975), Snine, Zborove (1977), ako farár v Kecerovciach (1978), v Humennom (1990), dekan, generálny vikár v Košiciach (1991).
Dňa 28. decembra 1992 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa vissalského (episcopus Vissalensis), v košickej katedrále ho 30. januára 1993 konsekrovali kardinál Jozef Tomko, arcibiskup Ján Sokol a biskup Alojz Tkáč. Stal sa košickým pomocným biskupom. Za biskupské heslo si zvolil výrok Cum caritate, oboedientia et misericordia (S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom). Ako predseda Komisie pre masmédiá Konferencie biskupov Slovenska sa zasadzoval o koordináciu katolíckych mediálnych projektov.
Vo funkcii predsedu Komisie pre pastoráciu Rómov Konferencie biskupov Slovenska sa aktívne angažuje v celospoločenskom úsilí o riešenie rómskej problematiky na Slovensku. Vo viacerých náboženských periodikách príležitostne publikoval príhovory a úvahy pre duchovnú obnovu Slovenska, k Veľkému jubileu 2000 a pod. Dňa 4. júna 2010 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za košického arcibiskupa.
Na Slávnosť svätých Petra a Pavla 29. júna 2010 prijal posvätné arcibiskupské pálium v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Do úradu košického arcibiskupa metropolitu bol uvedený 10. júla 2010 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Je tiež predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 1;
internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Humenné 1974 - - 1976 - - Bober, Bernard kaplán
Snina 1976 - - 1977 - - Bober, Bernard kaplán
Zborov 1977 - - 1978 - - Bober, Bernard kaplán
Kecerovce 1978 - - 1990 - - Bober, Bernard správca farnosti
Ploské 1978 - - 1978 - - Bober, Bernard excurrendo
Humenné 1990 - - 1991 - - Bober, Bernard farár
Košice 1991 - - - - - Bober, Bernard generálny vikár
Košice 1993 jan. 30. - - - Bober, Bernard pomocný biskup
Košice 2010 jún 4. - - - Bober, Bernard košický arcibiskup


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
875857Bober, BernardS láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom2010

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1065741Čižmár, MariánArcibiskup Bernard Bober2020

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1065741Čižmár, MariánArcibiskup Bernard Bober2020