logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBlázsik, Karol

Iné mená:

Blázsik Carolus

Životopisné dáta:

* 22. augusta 1880, Balážske Ďarmoty (HU) – † 6. mája 1945

Životopis:

Bol kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, nar. 22. augusta 1880, Balážske Ďarmoty. Vysvätený bol 24. júna 1903. Pôsobil ako kaplán v obci Zlaté Klasy, 1904 kaplán a profesor na gymnáziu v meste Balážske Ďarmoty(HU), 1905 administrátor tamtiež, 1906 profesor na gymnáziu, 1915—1918 voj. služba, 1923 prísediaci, na dôchodku. Zomrel 6. mája 1945, vo veku 65 r. a 43 r. kňazstva. Viac informácii zatiaľ nemáme.

Pramene:

Schem. 1915, 1927, 1929, 1930, 1947.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zlaté Klasy 1903 - - 1904 - - Blázsik, Karol kaplán
Balassa-Gyarmat (Maďarsko) 1904 - - 1905 - - Blázsik, Karol kaplán prof. na gym.
Balassa-Gyarmat (Maďarsko) 1905 - - 1915 - - Blázsik, Karol administrátor 1906 prof. na gymn.
1915 - - 1918 - - Blázsik, Karol voj. sl.