logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBlažek, Jozef

Životopisné dáta:

* 7. februára 1938, Záhorská Ves, okr. Malacky

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol ordinovaný 21. júna 1970 za kňaza. Jeden rok bol kaplánom v Novom Meste nad Váhom, dva roky v Leviciach, jeden rok v Šastíne-Strážach. V rokoch 1974-1979 bol správcom farnosti Malé Leváre v okrese Malacky, v rokoch 1979-1983 pôsobil v Čermanoch v okrese Topoľčany, v rokoch 1983-1987 v Dojči v senickom okrese. V rokoch 1987-1990 bol kaplánom v Nových Zámkoch. V rokoch 1990-1992 bol farárom v Pečeniciach v levickom okrese, v r. 1992 v Sobotišti v senickom okrese. V r. 1993 bol kaplánom v Šuranoch, v r. 1994 v Hlohovci a v Topoľčanoch, v rokoch 1996-1997 v Modre. Od 10. apríla 1997 pôsobil v Malackách. Od 18. júla 2007 odišiel na odpočinok. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 332;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Mesto nad Váhom 1970 jún 21. 1971 - - Blažek, Jozef kaplán
Levice 1971 - - 1973 - - Blažek, Jozef kaplán
Šaštín 1973 - - 1974 - - Blažek, Jozef kaplán
Malé Leváre 1974 - - 1979 - - Blažek, Jozef správca farnosti
Čermany 1979 - - 1983 - - Blažek, Jozef správca farnosti
Dojč 1983 - - 1987 - - Blažek, Jozef správca farnosti
Nové Zámky 1987 - - 1990 - - Blažek, Jozef kaplán
Pečenice 1990 - - 1992 - - Blažek, Jozef farár
Sobotište 1992 - - 1993 - - Blažek, Jozef farár
Šurany 1993 - - 1994 - - Blažek, Jozef kaplán
Hlohovec 1994 - - 1995 - - Blažek, Jozef kaplán
Modra 1996 - - 1997 - - Blažek, Jozef kaplán
Dojč 1997 apr. 10. 2007 júl 18. Blažek, Jozef kaplán