logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBlaško, Ján (1880-1947)

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 26. júna 1880, Gibárt, Maďarsko – † 16. júna 1947, Čečejovce, okr. Košice-okolie

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol ordinovaný 5. februára 1903. Bol kaplánom v Nižnej Myšli v okrese v okrese Košice-okolie, v Strážskom v michalovskom okrese, v Snine a v Hernádnémeti. Od r. 1906 pôsobil v okrese Košice-okolie, a to vo farnosti Vyšný Klátov, najprv ako administrátor, od r. 1908 ako farár. Od r. 1911 pôsobil vo farnosti Kostoľany nad Hornádom, najprv ako administrátor, od r. 1914 ako farár. Tu sa v r. 1933 stal vicedekanom. Od r. 1939 odišiel do dôchodku, no v r. 1940 bol dočasným administrátorom vo farnosti Hraň a Hýľov, od r. 1941 vo farnosti Čečejovce.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 17

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná Myšľa 1903 - - 1903 - - Blaško, Ján (1880-1947) kaplán
Strážske 1903 - - 1903 - - Blaško, Ján (1880-1947) kaplán
Snina 1903 - - 1903 - - Blaško, Ján (1880-1947) kaplán
Hernádnémeti(Maďarsko) 1903 - - 1906 - - Blaško, Ján (1880-1947) kaplán
Vyšný Klátov 1906 - - 1908 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
Vyšný Klátov 1908 - - 1911 - - Blaško, Ján (1880-1947) farár
Kostoľany nad Hornádom 1911 - - 1914 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
Kostoľany nad Hornádom 1914 - - 1940 - - Blaško, Ján (1880-1947) farár
Hraň 1940 - - 1940 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
Hýľov 1940 - - 1941 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
Čečejovce 1941 - - 1947 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor