logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBitterer, Karol

Tituly:

PhDr., ThDr.

Životopisné dáta:

* 16. novembra 1888, Sálgotarján, Maďarsko – † 20. mája 1942, Horná Štubňa, okr. Turč. Teplice

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1912 vysvätený za kňaza. Päť rokov bol kaplánom, v rokoch 1917-1919 archivárom biskupského úradu. Od r. 1919 bol správcom farnosti v Krahuliach, v r. 1924 prosynodálnym examinátorom. V r. 1925 sa stal farárom v Sklenom, pričom dosiahol doktorát teológie, v r. 1928 dosiahol doktorát filozofie. V r. 1932 sa stal dekanom, v r. 1935 farárom v Hornej Štubni. Zomrel počas birmovky, keď uvítal biskupa, upadol do agónie. Bol už dlho chorý. Veľmi učený, usilovný; keďže bol Nemec, neuplatnil sa na miestach primeraných jeho vzdelaniu.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krahule 1919 - - 1925 - - Bitterer, Karol farár
Sklené 1925 - - 1935 - - Bitterer, Karol farár
Horná Štubňa 1935 - - 1942 - - Bitterer, Karol farár