logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBittera, Ferdinand

Iné mená:

Bittera Ferdinandus

Životopisné dáta:

* 30. mája 1818, Banská Bystrica – † 22. januára 1899, Dubová, okr. Brezno

Životopis:

Teológiu študoval v biskupskom seminári v Banskej Bystrici, po skončení štúdia bol v r. 1841 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkých Uherciach, potom aktuárom kapitulného vikára, v rokoch 1844-1848 archivárom. Od r. 1848 bol farárom v Lopeji, od r. 1856 vo Vyhniach, od r. 1869 v Dubovej, kde sa v r. 1891 stal asesorom a kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce 1842 sp. - - - - Bittera, Ferdinand kaplán
Lopej 1849 - - 1857 - - Bittera, Ferdinand farár
Vyhne 1856 - - 1868 - - Bittera, Ferdinand farár
Nemecká 1869 - - 1899 - - Bittera, Ferdinand farár