logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBiely, Michal

Iné mená:

Bieli Michael.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

9. marca 1687 bol ustanovený za farára v Očovej. Odtiaľ v apríli 1689 prešiel do Dobrej Nivy. 15. apríla 1692 bol ustanovený za farára v Tekovských Nemciach v okrese Zlaté Moravce, 26. apríla 1701 prešiel do Turčianskeho Svätého Martina, kde 2. apríla 1702 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Očová 1687 mar. 9. 1689 - - Biely, Michal farár
Dobrá Niva 1689 apr. - 1691 - - Biely, Michal farár
Tekovské Nemce 1692 aug. 18. 1701 - - Biely, Michal farár
Martin 1701 apr. 26. 1702 apr. 2. Biely, Michal farár