logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Biely, Juraj

Iné mená:

Bieli Georgius, Joannes

Životopisné dáta:

17. - 18. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana, 7. apríla 1689 bol vysvätený za kňaza. Ihneď ho poslali do farnosti Badín a Sielnica. 5. februára 1692 odišiel z Badína, prijal farnosť Valaská v okrese Brezno. 1. júla 1695 bol ustanovený do Jablonice v senickom okrese, 17. mája 1703 do Horných Žemberoviec v levickom okrese. 28. apríla 1709 prijal Zbehy v nitrianskom okrese, no už 26. mája toho istého roka prešiel do Veľkého Klíža, kde zostal až do r. 1711.
Niektoré údaje sa nedajú zladiť z údajmi o iných kňazoch a preto sa nedajú presne zadeliť do súvislostí.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sielnica 1689 - - 1689 aug. - Biely, Juraj farár spolu s Badínom
Badín 1689 - - 1692 febr. 5. Biely, Juraj farár spolu so Sielnicou
Sielnica 1690 apr. - 1692 febr. 5. Biely, Juraj farár spolu s Badínom
Valaská 1692 - - 1692 - - Biely, Juraj farár
Jablonica 1695 jún 1. 1695 - - Biely, Juraj farár
Žemberovce 1703 máj 17. 1709 - - Biely, Juraj farár
Zbehy 1709 apr. 28. 1709 - - Biely, Juraj farár
Veľký Klíž 1709 máj 26. 1711 - - Biely, Juraj farár
Stará Halič 1712 - - 1718 - - Biely, Juraj farár