logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBielčik, Ján

Iné mená:

Bielcsik Joannes.

Životopisné dáta:

* 22. júna 1856 – † po r. 1894, Trnava

Životopis:

Teológiu ukončil v Seminári sv. Štefana v Ostrihome. 30. júna 1880 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Myjave. Od 1. novembra 1883 do 20. februára 1884 spravoval farnosť Senica, odtiaľ prešiel za administrátora do Turej Lúky. Odtiaľ v r. 1888 odišiel do ústavu pre emeritných farárov v Trnave. Posledný záznam o jeho pôsobení v Turej Lúke je z 31. marca 1889. V odbornej literatúre sa uvádza o jeho osobnej knižnici, že bola založená v r.1874 a obsahovala 1315 kníh.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Senica 1883 nov. - 1884 feb. 20. Bielčik, Ján farár
Turá Lúka 1884 - - 1888 - - Bielčik, Ján farár