logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBezák, Štefan (1838-1920)

Iné mená:

S. Ľudovít Žavoron, Bezák, Štefan st., Bezák Stephanus.

Tituly:

básnik, kultúrny a spolkový pracovník

Životopisné dáta:

* 6. augusta 1838, Chynorany, okr. Partizánske – † 11. októbra 1920, Trnava

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Nitre a v konvikte pre teologické štúdium v Trnave, teologické štúdiá ukončil v Ostrihome v r. 1862. Po kňazskej vysviacke 24. februára 1862 pôsobil v rôznych farnostiach na západnom Slovensku. Ako kaplán účinkoval v Šali a r. 1863 v Budmericiach, od 6. decembra 1866 ako administrátor farnosti v Bukovej, od septembra 1879 ako farár v Malženiciach. V ostrihomskom seminári vytvorili slovenskí bohoslovci pod jeho vedením slovenský literárny krúžok.
Za pozdravnú báseň, ktorú zložil na počesť biskupa Š. Moysesa a ktorú podpísalo v Ostrihome všetkých osemnásť slovenských bohoslovcov, mal byť vylúčený zo seminára. Celú svoju energiu venoval najmä práci v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Počas jeho správcovstva (1892-1901) dosiahol spolok oživenie utlmenej aktivity. Pôsobila v ňom skupina horlivých kňazov (Š. Klempa, F.R. Osvald, A. Kubina, A. Kmeť, M.Kollár, Š. Miššík a iní). Prejavilo sa to vo vydavateľskej činnosti a na rôznych podujatiach. Násilná maďarizácia však bránila naplno rozvinúť plánované aktivity. Po voľbe M. Kollára za nového správcu Spolku sv. Vojtecha sa Bezák stal jeho podpredsedom a r. 1906 opäť predsedom. Ostal ním do r. 1918. V častých diskusiách s F. R. Osvaldom, A. Kmeťom, M. Kollárom, J. Geromettom, J. Plošicom a A. Truchlým-Sitnianskym hľadal perspektívy pre rozvoj literárnej práce slovenských katolíkov a pre organizáciu ich kultúrneho života vôbec. Bol členom Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti od ich založenia.
Ešte počas štúdia uverejnil v Sokole báseň Rozpomienka na Kriváň (1860). Prispieval do slovenskej katolíckej tlače. Z jeho ďalších básnických diel spomeňme selanky Samo, Vojtech, Vojslav. Časopis Pútnik mu v r. 1894 uverejnil životopis prvého správcu Spolku sv. Vojtecha Juraja Slottu. Pochovaný je v Malženiciach.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Slovenský národ. 1920, č. 41; Pöstényi, J.: Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava 1929, s. 42, 48, 56; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 242; Katolícke noviny, r. 110, 1995, č.37;
Schem. 1915.
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šaľa 1862 - - 1863 - - Bezák, Štefan (1838-1920) kaplán
Budmerice 1863 - - 1866 dec. 6. Bezák, Štefan (1838-1920) kaplán
Buková 1866 dec. 6. 1879 sept. - Bezák, Štefan (1838-1920) administrátor
Malženice 1879 sept. - - - - Bezák, Štefan (1838-1920) farár