logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBezák, Pavol

Životopisné dáta:

* 20. novembra 1898, Chynorany, okr. Partizánske – † 5. novembra 1962, Dubodiel, okr. Trenčín

Životopis:

Stredoškolské štúdium získal v malom Biskupskom seminári Blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej neba v Nitre a teológiu študoval v tamojšom Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa. Kňazské svätenie prijal v Nitre 12. novembra 1922. Stal sa kaplánom v Dolnom Hričove a zakrátko v Turzovke. V r. 1926 sa stal kaplánom v Nemšovej, odkiaľ excurrendo spravoval farnosť Horné Srnie. V r. 1927 sa stal správcom farnosti v Nemšovej, zakrátko v Hornej Porube a stal sa kaplánom v Bytči. V júni 1930 zložil prosynodálne skúšky a stal sa druhým kaplánom v Žiline. 1. apríla 1934 odišiel za farára do Dubodiela, kde zastával aj funkciu sekretára Hradňanského dištriktu. V r. 1947 ho vymenovali za titulárneho dekana. V Dubodieli pôsobil až do svojej smrti.
V 50tych a v 60tych rokoch sa u neho tajne schádzali kňazi.

Pramene:

Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 46; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina,2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hričov, 1922 - - 1922 - - Bezák, Pavol kaplán
Turzovka 1922 - - 1926 - - Bezák, Pavol kaplán
Nemšová 1924 - - 1926 - - Bezák, Pavol administrátor
Horné Srnie 1926 - - 1926 - - Bezák, Pavol administrátor
Branč 1927 - - 1927 - - Bezák, Pavol administrátor
Bytča 1927 - - 1928 - - Bezák, Pavol kaplán
Považská Bystrica 1928 - - 1930 - - Bezák, Pavol kaplán
Dubodiel 1934 - - 1961 - - Bezák, Pavol farár