logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBertoni, Karol

Iné mená:

Bertoni Carolus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Študoval v Seminári sv. Štefana, v r. 1763 bol vyhlásený za magistra filozofie. V r. 1764 zložil v generálnom seminári rigoróza z teológie. Až do r. 1768 bol chovancom budínskeho seminára Széchényianum, z ktorého bol 14. júna 1768 poslaný za kaplána do Pešti. 15. septembra 1772 bol ustanovený za farára vo Visegráde. Odtiaľ prešiel 6. júna 1775 do Durandu čiže Tvarožnej v okrese Kežmarok, čím v r. 1776 prešiel do Spišskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Visegrád(Maďarsko) 1772 sept. 15. 1775 jún 6. Bertoni, Karol farár
Tvarožná 1775 jún 6. - - - Bertoni, Karol farár
Spišská Nová Ves 1811 sp. - 1823 sp. - Bertoni, Karol farár