logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBerecký, Benedikt

Iné mená:

Bereczky Benedictus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1631 až do r. 1634 sa objavuje ako farár v Kolárove. Vizitátor toho roka komárňanský archidiakon Jozef Baghy nenašiel na ňom nijakú chybu, chválil ho za jeho život a bezúhonnosť. Všetko spravoval čestne, aj paramenty aj kanceláriu. Paramenty zadovážil vlastnou príčinlivosťou. V r. 1647 sa objavuje v Zbehoch, a uvádza sa to v zozname kňazov zostaveného podľa ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kolárovo 1634 sp. - - - - Berecký, Benedikt farár
Zbehy 1647 sp. - - - - Berecký, Benedikt farár