logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBeňuš, Juraj

Iné mená:

Benus, vel Benyus Georgius.

Tituly:

dištriktuálny dekan, asesor

Životopisné dáta:

* 22. apríla 1744, Kajal, okr. Galanta – † 24. januára 1798, Svodín, okr. Nové Zámky

Životopis:

V generálnom seminári sa stal laureátom posvätnej teológie. 28. júla 1770 ho poslali do Nových Zámkov. 28. júna 1771 bol ustanovený za prvého farára do novozriadenej farnosti Bajóth, ktorej filiálkou bolo Nyergesujfalu. Odtiaľ 20. júna 1772 prešiel do Zbehov v nitrianskom okrese, potom 20. júla 1773 do Kolárova v okrese Komárno, nato v decembri 1780 do Svodína, v r. 1797 sa stal dekanom preddunajského dištriktu. Bol prísediacim konzistória Ostrihomskej tabule. Náhrobný kameň na obecnom cintoríne vo Svodíne osadila jeho sestra klariska Anna Benedikta.

Pramene:

Magy. Sion. 1865. 420; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bajóth (Maďarsko) 1771 jún 28. 1772 jún 20. Beňuš, Juraj farár
Zbehy 1772 jún 20. 1773 júl 20. Beňuš, Juraj farár
Kolárovo 1773 júl 20. 1780 dec. - Beňuš, Juraj farár
Svodín 1780 dec. - +1798 jan. 24. Beňuš, Juraj farár