logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBenkovič, Juraj

Iné mená:

Benkovics Georgius.

Životopisné dáta:

* 1645 -- † 1714, Žiar nad Hronom

Životopis:

17. júna 1668 bol ustanovený za farára vo Veľkých Oponiciach, odtiaľ prešiel 27. januára 1670 do Kovariec, kde zostal až do r. 1671. 25. januára 1675 bol ustanovený za farára v Jastrabej, odtiaľ prešiel v r. 1677 do Slaskej. Od 1. mája 1680 pôsobil v nemocničnom kostole Kremnici, ale už 30. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Tŕní, čo musel hneď zanechať, lebo sa tam votrel evanjelický služobník, dosadený Tököliho komisárom Tomášom Ebeckým. V rokoch 1684 –1689 pôsobil ako farár v Lutile. Odtiaľ v júni prešiel do Lopeja, kde spravoval zároveň aj farnosť Svätý Ondrej nad Hronom až do r. 1691. Potom od 27. marca spravoval Bacúrov, s Ostrou Lúkou až do 23. mája toho roka. V tento deň bol ustanovený do Dobrej Nivy. 22. apríla 1692 prešiel do Ľubietovej, kde znovu spravoval Zvolenský Svätý Ondrej, tento zanechal 16. mája 1693. 18. júla 1695 pôsobil v Ždani, a od 25. septembra bol ustanovený vo Veľkej Lovči. Tu zostal až do r. 1696. 29. apríla 1699 bol znovu ustanovený v Tŕní, odtiaľ 18. marca 1701 prešiel do Viesky, potom 2. apríla 1703 získal znovu Veľkú Lovču a 23. apríla 1704 rovnako po druhý raz Slaskú, a v tom istom roku pôsobil vo Svätom Kríži v Tekovskej župe a vo Vieske, ktorú 22. júna 1711 opakovane prijal. Zničený a unavený zomrel vo Svätom Kríži nad Hronom, počas štyridsaťtri rokov spravoval dvadsaťštyri farností.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oponice 1668 jún 17. 1679 jan. 27. Benkovič, Juraj farár
Kovarce 1670 jan. 27. 1671 - - Benkovič, Juraj farár
Jastrabá 1674 jan. 25. 1678 - - Benkovič, Juraj farár
Slaská 1677 - - 1680 - - Benkovič, Juraj farár
Tŕnie 1680 okt. 30. 1680 - - Benkovič, Juraj farár
Lutila 1684 - - 1689 - - Benkovič, Juraj farár
Brusno 1689 jún - 1691 - - Benkovič, Juraj farár
Lopej 1689 jún - 1691 mar. 27. Benkovič, Juraj farár
Bacúrov 1691 mar. 27. 1691 máj 23. Benkovič, Juraj farár
Dobrá Niva 1691 máj 23. 1692 - - Benkovič, Juraj farár
Ľubietová 1692 apr. 22. 1693 máj 16. Benkovič, Juraj farár
Brusno 1692 apr. 22. 1699 - - Benkovič, Juraj farár
Horná Ždaňa 1695 jún 18. 1696 - - Benkovič, Juraj farár
Tŕnie 1699 apr. 29. 1701 - - Benkovič, Juraj farár
Ladomerská Vieska 1701 mar. 18. 1703 apr. 2. Benkovič, Juraj farár
Lovča 1703 apr. - 1703 - - Benkovič, Juraj farár
Slaská 1704 apr. 23. 1710 - - Benkovič, Juraj farár
Žiar nad Hronom 1710 - - 1710 - - Benkovič, Juraj farár
Ladomerská Vieska 1711 jún 22. 1711 júl - Benkovič, Juraj farár