logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBenkovič, Ján z Tŕnia

Iné mená:

Benkovics Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 17. novembra 1671 bol ustanovený za farára v Tŕní, kde bol až do r. 1674. Založil 500 zl fundáciu a uložil ju v pokladni mesta Kremnice.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1671 nov. 17. 1674 - - Benkovič, Ján z Tŕnia farár