logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBenedikt z Turca

Tituly:

skriptor

Životopisné dáta:

15. stor.

Životopis:

Vieme o ňom len to, že v rokoch 1441-1453 bol farárom v Turčianskom Svätom Martine. Do našich dejín sa zapisal ako skriptor. Počas svojej farárskej funkcie odpísal už r. 1441 gotickou kurzívou kázne Homiliae super evangelia (Kázne podľa evanjelií), ktorých autorom bol Guillaume, kancelár parížskej Sorbony. Prácu vyzdobil maľovanými iniciálami. Zaujímal sa aj o dianie v prírode. Ku spomínanému prepisu kázní pripojil dokonca tabuľku s poznámkami meteorologického rázu. Boli v nich údaje o rozličných prírodných úkazoch, čo sa udiali za jeho života, napr. zemetrasenia v rokoch 1443, 1445 a 1453.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 301; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Kuzmík, J.: Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin 1987, s. 37; Korec J. Ch.: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava 1994, s. 284, 436.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1441 sp. - - - - Benedikt z Turca farár


Stručná bibliografia:

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043763Magister GuillaumeHomiliae super evangelia1441