logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBenčík, Jozef

Iné mená:

Bencsik Josephus.

Tituly:

JUDr., JCDr.

Životopisné dáta:

* Trnava - † 11. apríla 1827, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Štvrtý ročník teológie ukončil v r. 1796 v arcibiskupskom seminári v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Leviciach, potom sa stal notárom na arcibiskupskom súde a ako taký dosiahol doktorát obojakého práva. Nato viedol metropolitný súd. 15. mája 1803 sa stal farárom mestečka Pezinok, tento úrad zastával až do 20. decembra 1821. Vtedy sa stal bibliotekárom primaciálneho archívu. Bol tiež prísediacim bratislavskej a ostrihomskej súdnej stolice.
Na akademickej pôde zanechal literárne diela. (Szinnyei, Magy. Irók, I. 809.)

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, I. časť, s. 809 elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pezinok 1803 máj 15. 1821 dec. 20. Benčík, Jozef farár
Rimócz(Maďarsko) 1827 aug. 28. 1827 okt. 5. Benčík, Jozef farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043757Benčík, JozefDissertatio statistica de industria nationali hungarorum1791
1043758Benčík, JozefGrundriss der menschlichen Pflichten1817
1043759Benčík, JozefAz emberi kötelességek rajzolatja1818
1043760Benčík, JozefRepertorium juris publici et criminalis hungarici1821
1043761Benčík, JozefDe libris 1822?