logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBelák, Zoltán Jozef

Tituly:

kapitulný vikár, titulárny opát, publicista

Životopisné dáta:

* 13. dec. 1913, Sklabiná, okr. Veľký Krtíš – † 18. apr. 1988, Rožňava

Životopis:

Po absolvovaní gymnázia a štúdia teológie ho 14. mája 1939 vysvätili za kňaza. Jeho prvým pôsobiskom bola Stará Halič, v r. 1940 sa stal kaplánom v Krompachoch, potom v Gelnici a správcom farnosti v Gemerskej Polome. Od r. 1943 bol farárom v Muránskej Hute, v r. 1945 v Jelšave. V r. 1945 ho zaistili, v r. 1951 ho Štátna bezpečnosť donútila k spolupráci, podával informácie o živote vnútri Cirkvi. Neúspešne sa pokúsil vymaniť z jej osídiel, aktívne sa angažoval v Mierovom hnutí katolíckych duchovných ako jeden z jeho zakladajúcich členov, člen jeho celoštátneho výboru, slovenského výboru a predseda diecézneho mierového výboru.
Dňa 29. novembra 1950 bol vymenovaný za generálneho vikára a stal sa sídelným kanonikom Rožňavskej kapituly. Od r. 1952 pôsobil ako farár v Lučenci, v rokoch 1953-1956 zastával úrad kapitulného vikára, v rokoch 1957-1969 bol generálnym vikárom, v r. 1962 ho vymenovali za titulárneho opáta v Rimavských Janovciach. V obrodnom roku 1968 ho členovia Diela koncilovej obnovy a progresívnych katolíckych skupín vystavili kritike. Biskup Róbert Pobožný ho k 1. augusta 1969 odvolal z úradu generálneho vikára. Od r. 1970 pôsobil ako správca farnosti Muránska Dlhá Lúka, po smrti biskupa R. Pobožného r. 1972 ho opäť zvolili za kapitulného vikára, čím prevzal správu Rožňavskej diecézy.
Už v r. 1971 v počiatkoch normalizácie patril k zakladateľom Združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris. Stal sa členom federálneho aj slovenského predsedníctva tejto organizácie, pracoval ako stály člen Výkonného výboru Berlínskej konferencie európskych katolíkov a podpredseda kuratória Ústrednej charity na Slovensku. Za túto ústretovú prácu mu v r. 1985 udelili štátne vyznamenanie. Zomrel v dôsledku zranení, ktoré utrpel pri autonehode.
V Katolíckych novinách mu v 50tych-80tych rokoch publikovali viacero článkov, úvah a prejavov, zväčša v prospech vládnuceho politického systému.

Pramene:

Katolícke noviny, r. 79, 1964, č. 19; Tamtiež, r. 96, 1981, č. 4; Tamtiež, r. 103, 1988, č. 18; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 192; Pešek, J. - Barnovský, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953. Bratislava 1997, s. 205-206.
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava/knazi-vo-farnosti [11.5.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Halič 1939 - - 1940 - - Belák, Zoltán Jozef kaplán
Krompachy 1940 - - 1941 - - Belák, Zoltán Jozef kaplán
Gelnica 1941 - - 1941 - - Belák, Zoltán Jozef kaplán
Gemerská Poloma 1941 - - 1943 - - Belák, Zoltán Jozef administrátor
Muránska Huta 1943 - - 1945 - - Belák, Zoltán Jozef farár
Muránska Dlhá Lúka 1943 - - 1945 - - Belák, Zoltán Jozef farár
Jelšava 1945 okt. 14. 1950 sept. 10. Belák, Zoltán Jozef farár
diecéza Rožňava 1950 - - 1952 - - Belák, Zoltán Jozef generálny vikár
Lučenec 1952 - - 1970 - - Belák, Zoltán Jozef farár
diecéza Rožňava 1953 - - 1956 - - Belák, Zoltán Jozef kapitulný vikár
Muránska Dlhá Lúka 1970 - - 1978 po - Belák, Zoltán Jozef administrátor
diecéza Rožňava 1972 - - - - - Belák, Zoltán Jozef kapitulný vikár