logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBelák, Stanislav

Tituly:

Mons., honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 1. júla 1957, Nesluša, okr. Kysucké Nové Mesto – † 6. februára 2016, Čadca, poch. v Lietave

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 13. júna 1982 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Čadci, potom nastúpil na základnú vojenskú službu. V rokoch 1985-1989 bol kaplánom vo farnosti Nitra-horné mesto. V rokoch 1989-1990 bol správcom farnosti Kotešová v okrese Bytča. Od r. 1990 pôsobil v Lietave v žilinskom okrese, do r. 2013 ako administrátor, potom ako farár. V r. 2000 mu bol udelený titul čestného dekana, v r. 2007 titul monsiňora. Ochorel na cukrovku, ktorá postupne zhoršovala jeho zdravotný stav. Od decembra 2015 bol v nemocnici v Čadci, kde aj zomrel. Je pochovaný v Lietave.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 117; www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160206001
https://www.farnost-cadca.sk/knazi-vo-farnosti/
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 121.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čadca 1982 - - 1983 - - Belák, Stanislav kaplán 1983-85 zákl. voj. sl.
Nitra (horné mesto) 1985 - - 1989 - - Belák, Stanislav kaplán
Kotešová 1989 - - 1990 - - Belák, Stanislav správca farnosti
Lietava 1990 - - +2016 febr. 6. Belák, Stanislav administrátor, farár 2000 honor. dekan, 2007 mons.