logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBedeő, Pavol

Iné mená:

Bedeő Paulus.

Tituly:

náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 29. januára 1805, Ásvány, Maďarsko - † 31. októbra 1873, Budín, Maďarsko

Životopis:

V r. 1829 bol prijatý do alumnátu na štúdium filozofie v Trnave, teológiu študoval v Pešti. 27. februára 1827 bol vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Sládkovičove dva roky, v Michale na Ostrove rovnako dva roky. Nato sa v marci 1832 stal farárom v Iliašovciach. 16. mája 1834 sa vzdal benefícia kvôli jednému nešťastnému procesu a stal sa vychovávateľom u p. Záborského. Pri regulácii Dunaja užitočne pomáhal zememeračskému úradu. Bol súkromným učiteľom, potom kňazom v talianskom špitáli a laboratóriu mesta Bratislavy. V r. 1846 tam spravoval lazaretský kostol a bol riaditeľom špitála. Od r. 1850 bol farárom v Kráľovom Brode v okrese Galanta, odtiaľ prešiel 18. septembra 1855 ako farár do Zemného v novozámockom okrese, nato v septembri 1862 odišiel do dôchodku kvôli slabému zdraviu. Zomrel v Budíne.
Zostavil viacero knižočiek pre školy.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái I. s. 741; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nový Život - Eliášovce 1832 mar. - 1834 máj 16. Bedeő, Pavol farár
Kráľov Brod 1850 nov. 11. 1855 - - Bedeő, Pavol farár
Zemné 1855 sept. 18. 1862 sept. - Bedeő, Pavol farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1043727Bedeő, PavolAz apostolok és négy evangeliomirók élete1840
1043728Bedeő, PavolMagyarok története1842
1043729Bedeő, PavolMagyarok története1843
1043730Bedeő, PavolMagyarok története1844
1043734Bedeő, PavolÓ- és ujtestamentomi történetek1845
1043741Bedeő, PavolGeschichte des alten und neuen Testamentes1845
1043731Bedeő, PavolMagyarok története1846
1043743Bedeő, PavolSzentek élete1847
1043745Bedeő, PavolDas Leben der Heiligen 1848
1043735Bedeő, PavolÓ- és ujtestamentomi történetek1849
1043732Bedeő, PavolMagyarok története1850
1043736Bedeő, PavolÓ- és ujtestamentomi történetek1854
1043737Bedeő, PavolÓ- és ujtestamentomi történetek1855
1043738Bedeő, PavolÓ- és ujtestamentomi történetek1858
1043742Bedeő, PavolGeschichte des alten und neuen Testamentes1858
1043733Bedeő, PavolMagyarok története1862
1043739Bedeő, PavolÓ- és ujtestamentomi történetek1862
1043740Bedeő, PavolÓ- és ujtestamentomi történetek1867
1043746Bedeő, PavolÁltalános földleirás.1869
1043744Bedeő, PavolSzentek élete1885