logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBazár, Pavol, CM

Tituly:

rehoľný kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. apríla 1930, Ohradzany, okr. Humenné – † 17. marca 2019, Nitra, poch. v Bratislave

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 12. júna 1955 v Bratislave. Bol kaplánom v Snine, od r. 1956 v Michalovciach, od r. 1956 v Bardejove, od r. 1959 vo Vranove. V r. 1963 sa stal správcom farnosti v Sennom, v r. 1967 v Sobranciach, v r. 1972 ho nespravodlivo odsúdili a uväznili v Ilave. Od r. 1974 bol mimo pastorácie, pracoval vo výrobe. 1. januára 1977 vstúpil do Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ako správca farnosti pôsobil v Papíne, od r. 1979 v Jankovciach, od r. 1990 v Snine a v Košiciach-Šaci, od r. 1994 vo farnosti Košice-Poľov. Od r. 1997 pôsobil ako duchovný správca u rehoľných sestier zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Charitnom dome Přepychy (Česko). V roku 2000 bol zriadený Misijný dom v Dobruške. Kvôli nedostatku kňazov na žiadosť diecézneho biskupa bol aj správcom farnosti České Meziříčí a neskôr prevzal správu farností Voděrady, Lično a Přepychy. V r. 2009 sa vrátil na Slovensko, ako výpomocný duchovný pôsobil v Košiciach - Šaci, kde pomáhal pri formácií novicov Misijnej spoločnosti. Neskôr bol preložený do provinciálneho domu v Bratislave. Od augusta 2018 bol na odpočinku v kňazskom dome Promeritae Quieti svätého Svorada v Nitre, kde aj zomrel.
Posledná rozlúčka spojená so zádušnou svätou omšou a pohrebnými obradmi sa konala 21. marca 2019 v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Prievoze.

Pramene:

Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978, s. 242; Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s. 8; Mikíoško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 179; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 11;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Snina 1955 - - 1956 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
Snina 1955 - - 1956 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
Michalovce 1956 - - 1956 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
Bardejov 1956 - - 1959 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
Michalovce 1956 - - 1956 po - Bazár, Pavol, CM kaplán
Bardejov 1956 po - 1959 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
Vranov nad Topľou 1959 - - 1963 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
Vranov 1959 - - 1963 - - Bazár, Pavol, CM kaplán
Senné 1963 - - 1967 - - Bazár, Pavol, CM farár
Senné 1963 - - 1967 - - Bazár, Pavol, CM správca farnosti
Sobrance 1967 - - 1972 - - Bazár, Pavol, CM farár
Sobrance 1967 - - 1972 - - Bazár, Pavol, CM správca farnosti
1972 - - 1977 - - Bazár, Pavol, CM mimo pastorácie
1972 - - 1978 - - Bazár, Pavol, CM mimo pastorácie
Papín 1977 - - 1979 - - Bazár, Pavol, CM farár
Papín 1978 - - - - - Bazár, Pavol, CM správca farnosti
Jankovce 1979 - - 1990 - - Bazár, Pavol, CM farár
Snina 1990 - - 1990 - - Bazár, Pavol, CM farár
Košice - Šaca 1990 - - 1994 - - Bazár, Pavol, CM farár
Košice - Poľov 1994 - - 1997 - - Bazár, Pavol, CM farár
sestier Vincentínok v Charitnom dome Přepychy-ČR 1997 - - - - - Bazár, Pavol, CM duchovný