logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBazalica, Matej

Iné mená:

Bazalicza Mathias

Tituly:

ovocinár, experimentátor

Životopisné dáta:

* 1787, Trnava – † 27. septembra 1848, Budín, dnes Budapešť

Životopis:

Presný dátum jeho narodenia nie je známy. Štyri ročníky teológie študoval v Trnave, za kňaza ho vysvätili v r.1810.
Pôsobil ako kaplán v Budíne, Stupave a v Trnave. V rokoch 1821-1825 bol farárom v Šišove, od 7. novembra 1825 do roku 1848 v Preseľanoch. Vtedy sa zriekol farnosti a odišiel na dôchodok.
Zaoberal sa pomológiou. V celom Uhorsku aj v zahraničí ho poznali ako jedného z najlepších ovocinárov tých čias. Pracoval ako experimentátor, usiloval sa riešiť mnohé praktické i vedecké otázky v tomto odbore. Pestoval predovšetkým rané slivky. Rakúsky pomológ Liegel dokonca jeho menom pomenoval hodnotnú odrodu slivky. V Preseľanoch založil dva ovocné sady a škôlku, kde bolo asi tristo druhov ovocných stromov. O jeho pomologickej činnosti svedčí tabuľa s chronogramom v miestnosti vo farskej záhrade: MatIas BazaLICa paroChVs, hVIVs hortI CVLtVra sVaVes frVCtVs atqVe soLatIa sVIs paraVIt sVCCesorIbVs.
Tlačou vydal katalóg ovocných stromov, ktoré pestoval vo svojej záhrade: Catalog der Nitra-Pereszlényer Obstbaumschule nebst kurzer Darstellung der neuesten Fortschritte in der Obstkultur und streng kritische Auswahl der allervorzüglichsten bis zu jetzt bekannten Obstsorten, ihre Rangordnung, nach Grosse der Frucht, Reifzeit und Dauer, Schönheit, Geschmack und daraus hervorgehender Werth (Katalóg ovocnej škôlky v Nitrianskych Preseľanoch s krátkym zobrazením najnovších pokrokov v ovocnej kultúre a prísny kritický výber najznamenitejších doteraz známych druhov ovocia, ich zaradenie podľa veľkosti plodu, času a dĺžky dozrievania a z toho vyplývajúcej krásy, chuti, Pešť 1836, Nitra 1840).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Tibenský, J. - Hrochová, M. - Mauerová, M.: Biobibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850. Martin 1976, s. 64; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 31.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šišov 1821 - - 1825 - - Bazalica, Matej farár
Preseľany 1825 nov. 7. 1848 - - Bazalica, Matej farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
887320Bazalica, MatejCatalog der Nitra-Pereszlényer Obstbaumschule nebst kurzer Darstellung der neuesten Fortschritte in der Obstkultur und streng kritische Auswahl der allervorzüglichsten bis zu jetzt1836
887321Bazalica, MatejCatalog der Nitra-Pereszlényer Obstbaumschule nebst kurzer Darstellung der neuesten Fortschritte in der Obstkultur und streng kritische Auswahl der allervorzüglichsten bis zu jetzt1840