logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBáthora, Ján

Iné mená:

Báthora Joannes

Životopisné dáta:

* 15. júna 1789, Trenčianske Biskupice – † 2. septembra 1841, Horná Ždaňa, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1812 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Veľkých Uherciach, Oslanoch a Žarnovici. Od r. 1817 pôsobil v Šimonovanoch, najskôr ako administrátor, od r. 1823 ako farár. Od r. 1833 pôsobil v Hornej Ždani, kde aj zomrel ako 52-ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce, Oslany, Žarnovica 1812 - - 1817 - - Báthora, Ján kaplán ord. v roku 1812, kaplán vo Veľkých Uherciach, Oslanoch a v Žarnovici
Partizánske-Šimonovany 1817 - - 1833 - - Báthora, Ján farár od 27.1.1817 adm. (SF) potom od 1824 farár v Šimonovanoch.
Horná Ždaňa 1833 - - +1841 september 2. Báthora, Ján farár Ján Báthora zomrel v Hornej Ždani 2.9.1841 vo veku 52 rokov, tam aj pochovaný. Hrob sa nezachoval.