logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBartoň, František

Iné mená:

Barton Franciscus.

Životopisné dáta:

* 10. júla 1813, Zohor, okr. Malacky - † 4. augusta 1871, Trnava

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Trnave a 26. júla 1839 bol vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Radošovciach. Od r. 1848 do r. 1856 bol farárom v Koválove, potom až do r. 1861 bol v Kútoch. Od r. 1861 pôsobil v Preseľanoch, od 25. novembra 1864 v Hornom Trhovišti. V r. 1867 odtiaľ odišiel na dôchodok ako chorý k Milosrdným v Bratislave a bol prijatý medzi emeritných farárov. Zomrel v Trnave.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koválov 1848 - - 1856 - - Bartoň, František farár
Kúty 1856 - - 1861 - - Bartoň, František farár
Horné Trhovište 1864 Nov 25. 1867 - - Bartoň, František farár