logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBartalóczky, Jozef

Iné mená:

Barthalóczky Josephus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

† 5. marca 1810, Vadkert, Maďarsko

Životopis:

Jeho otec bol provizorom baróna Ladislava Vajaya. Do seminára prijatý v r. 1760. Rétoriku študoval v Bratislave, filozofiu v Seminári sv. Štefana, dosiahol magistra filozofie, teológiu absolvoval v Pázmaneu, od novembra 1769 bol správcom majetku grófa Jána Esterháziho v Trnave, potom od r. 1770 bol kaplánom a tiež od 18. do 30. januára 1772 administrátorom v Starom Budíne, neskôr kaplánom v Bratislave, potom bol 26. apríla 1773 ustanovený za farára v Želiezovciach. V r. 1779 tam vykonal vizitáciu arcibiskup Jozef Baťán. V septembri toho roka prešiel do Vadkertu, ktorý zaujal 26. toho mesiaca. Bol dekanom v Szécsény a potom vo Vadkerte.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Budapest. Petrus 1772 jan. 18. 1772 jan. 30. Bartalóczky, Jozef farár
Želiezovce 1773 apr. 26. 1779 sept. - Bartalóczky, Jozef farár
Vadkert(Maďarsko) 1779 sept. - +1810 mar. 5. Bartalóczky, Jozef farár