logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBarát, Marcel

Iné mená:

Barát Marcellus

Tituly:

ThDr., cirkevný historik, náboženský publicista

Životopisné dáta:

* 8. januára 1915, Mýtna Nová Ves, dnes súčasť Ludaníc, okr. Topoľčany – † 23. júna 1973, Nitrianske Sučany, okres Prievidza, poch. v rodisku

Životopis:

Teológiu študoval v Nitre a na univerzite v Innsbrucku. Za kňaza ho vysvätili v Nitre v roku 1939.
Stal sa kaplánom najprv – od 1. júla 1939 – vo Vysokej nad Kysucou a 1. júla 1940 v Slatine nad Bebravou. Dňa 1. júna 1941 sa stal kaplánom v Drietome, v roku 1942 v Dubnici nad Váhom a zakrátko – 1. marca – vo Varíne. Od 1. septembra 1943 sa stal tretím kaplánom v Žiline a súčasne bol aj suplujúcim profesorom v tunajšom Štátnom slovenskom gymnáziu a v rokoch 1946 až 1949 v tejto škole ako riadny profesor náboženstva. V marci 1950 sa stal kaplánom v Terchovej, potom správcom farnosti v Bytčici, 1. februára 1953 kaplánom v Košeci, 1. februára 1953 vo Valaskej Belej a 1. novembra 1956 v Ilave, pričom bol aj dočasne zastupujúcim správcom farnosti v Malej Hradnej. Dňa 15. marca 1958 sa stal správcom farnosti v Malej Hradnej. Dňa 1. októbra 1958 sa stal správcom farnosti v Rybanoch a 1. septembra 1971 v Nitrianskych Sučanoch.
V roku 1940 získal po obhájení dizertácie z biblistiky na tému „Kristus v úlohe Adama základnicou pre mystiku“ doktorát posvätnej teológie – ThDr.
Písal najmä o problematike reformácie, literatúry a aktuálnej politiky zo zásadného katolíckeho stanoviska. Prispieval do novín Slovák a do časopisov Svoradov, Smer, Kultúra, Slovenské pohľady, Duchovný pastier, Obroda, Verbum. Cirkevno-historické práce: Úlohy cirkevného dejepisectva (Duchovný pastier, r.23, 1942); Vznik reformácie (Kultúra, r.15, 1943, č.7-8); Španielsko (Obroda, r.2, 1944); K novému vydaniu životov svätých (Duchovný pastier, r.25, 1944); Martin Luther (Verbum, r.2, 1945, č.7-8). Nábožensko-teologické práce: Orientácia vo svetovej výstave katolíckej tlače (Kultúra, r.8, 1936); Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta (Smer, r.3, 1943); O jednotu Cirkvi (Verbum, r.2, 1947, č.6); Katolícke maximum hodnôt (Svoradov, r.6, 1938, č.4). Kultúrno-politické práce: Metafyzika trvania boľševizmu (Kultúra, r.5, 1933, č.3); Nová večnosť v umení (Kultúra, r.5, 1933, č. 10); Katolíckym spisovateľom byt je ťažká vec (Kultúra, r.7, 1935, č.6); Kristus a politické nazeranie jeho súčasníkov (Kultúra, r.7, 1936, č.6); Anketa o hitlerizme, sankciách a o komunizme (Kultúra, r.8, 1936, č.7-8); Kresťanský poriadok v románe (Kultúra, r.8, 1936, č.12); Španielsko (Kultúra, r.8, 1936, č.9). Recenzia: Polakovič, S.: K základom slovenského štátu (Slovenské pohľady, r.59,1943).

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s.130; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 130; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 148; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 50-51.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vysoká nad Kysucou 1939 - - 1940 - - Barát, Marcel kaplán
Slatina nad Bebravou 1940 - - 1941 - - Barát, Marcel kaplán
Drietoma 1941 - - 1942 - - Barát, Marcel kaplán
Dubnica nad Váhom 1942 - - 1942 marec 1. Barát, Marcel kaplán
Varín 1942 marec 1. 1943 sept. 1. Barát, Marcel kaplán
Žilina 1943 sept. 1. 1950 marec - Barát, Marcel kaplán profesor gymn., 1946-49 profesor nábož.
Terchová 1950 marec - 1950 po - Barát, Marcel kaplán
Bytčica 1950 - 1953 febr. 1. Barát, Marcel správca farnosti
Košeca 1953 febr. 1. 1953 po - Barát, Marcel kaplán
Valaská Belá 1953 po - 1956 nov. 1. Barát, Marcel kaplán
Ilava 1956 nov. 1. 1958 marec 15. Barát, Marcel kaplán dočasne zastup. spr. f. Malá Hradná
Malá Hradná 1958 marec 15. 1958 okt. 1. Barát, Marcel správca farnosti
Rybany 1958 okt. 1. 1971 sept. 1. Barát, Marcel správca farnosti
Nitrianske Sučany 1971 sept. 1. +1973 jún 23. Barát, Marcel správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020749Barát, MarcelKristus v úlohe Adama základnicou pre mystiku1940

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
251Smer19439Dr. Marcel Barát Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta
41777Duchovný pastier19448-10Marcel Barát Cirkevné dejiny od Dr. Jozefa Špirku.
41780Duchovný pastier19448-10Dr. Marcel Barát K novému vydaniu životov svätých.
875smer19466Dr. Marcel Barát. Za slobodu slova božieho.